Dzisiaj jest piątek, 22 Lis 2019
Znajdujesz sie w:     oknaeleven.pl OKNA Okna PCV ALUPLAST energeto

energeto® - energooszczędna rewolucja

Kurczące się zasoby surowców naturalnych, jak również stale wzrastające ceny nośników energii skłaniają do poszukiwania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii w budynkach, które według badań są jej głównym konsumentem. Potencjał możliwych do uzyskania w tym zakresie oszczędności jest ogromny.

Systemy energeto® to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii została całkowicie usunięta jedna z poważnych barier na drodze dalszego postępu w dziedzinie tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennych, a jednocześnie zakończyła się trwająca prawie 50 lat epoka "klasycznych" okien z PVC. Zakończyła się epoka IDEAL, a rozpoczęła era energeto®. O rozpoczęciu nowej ery w dziedzinie produkcji energooszczędnych systemów okiennych z PVC świadczy również to, że energeto® nie jest jakimś wyjątkowym pojedynczym projektem. To już cała rodzina kształtowników składająca się z trzech odrębnych systemów, energeto® 4000, energeto® 5000 i energeto® 8000. Różnią się pod wieloma względami, ale łączy je jedna idea: okna energooszczędne jako produkt finalny.


energeto® - okna modyfikowane energetycznie

Inteligentne i innowacyjne rozwiązania konstrukcji okiennych stają się rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych okna, ograniczające znacząco straty energii w budynkach, to nowy kierunek rozwoju techniki okiennej.

energeto® to zupełnie nowe spojrzenie na temat energooszczędności okien. Wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach okiennych wzmocnień stalowych, które powodowały pogorszenie ich termiki. Wdrażając tę technologię wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom producentów w zakresie optymalizowania procesów związanych z produkcją okien.

Okna energeto® opierają się na kombinacji dwóch innowacyjnych technologii aluplast:

"bonding inside" - specjalnych skrzydeł zaprojektowanych pod kątem wklejania szyb

"powerdur inside" - nowego rodzaju ram opracowanych we współpracy z firmą BASF
z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur® High Speed, które zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.


energeto® 4000 energeto® 5000 energeto® 8000Okna energeto® to zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii "bonding inside"

Systemy energeto® umożliwiają wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje szyba. Związanie klejem szyby z profilem stabilizuje okno, ponieważ znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła. Stałe połączenie szyby ze skrzydłem zmniejsza ryzyko jego wykrzywiania, wyginania, a także osiadania. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, ponieważ tak zamontowana szyba nie daje się wypchnąć, co się czasem zdarza w "klasycznych" oknach z PVC. Kolejną innowacją jest zmiana technologii szklenia umożliwiającej wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje jeszcze lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szyb.

ZALETY TECHNOLOGII WKLEJANIA SZYB:

  • mniejsze ryzyko pękania szyb, brak miejscowych naprężeń szkła
  • większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby
  • zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia
  • zwiększenie powierzchni przeszklenia - profile są niższe o ok. 10mm
  • lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą
  • lepsze zabezpieczenie przed włamaniem - brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem


Okna energeto® to najcieplejsze okna w swojej klasie dzięki technologii "powerdur inside"

Metalowe usztywnienia w oknach, w skutek wysokiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powodują pogorszenie ich właściwości cieplnych okien. Z tego też względu podjęte zostały próby zmierzające do wyeliminowania "słabego ogniwa".


Rezygnując całkowicie ze stosowania stalowych wzmocnień, do konstrukcji profili wprowadzone zostały specjalne termoplastyczne wkładki wzmocnione włóknem szklanym wykonane z tworzywa o nazwie Ultradur® High Speed, produkowanego przez firmę BASF. Innowacyjna technologię koekstruzji profili PVC z zastosowaniem ścianek stabilizujących z Ultradur® High Speed nosi nazwę "powerdur inside". Technologia ta z powodzeniem zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej okien przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.
Tym samym w oknach energeto® za sztywność i wytrzymałość mechaniczną odpowiedzialne są szyby zespolone wklejane w skrzydła przy pomocy technologii "bonding inside" oraz system wzmocnień wykonywanych w technologii "powerdur inside".Okna energeto® to mniejszy ciężar całych konstrukcji

Dodatkową korzyścią stało się obniżenie ciężaru ram okiennych aż o 60% wynikające z wyeliminowania stali w jej konstrukcji. Wpływa to na komfort pracy na stanowiskach produkcyjnych oraz podczas montażu okien na budowie. Mniejszy ciężar całego okna wpływa również na obniżenie kosztów jego transportu.

Okna energeto® to efektywne wykorzystanie energii słonecznej i dodatkowe zyski cieplneChęć spełnienia postulatu efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca w budynkach zaowocowała kolejnymi zmianami w konstrukcji profili okiennych, polegającymi na obniżeniu wysokości pakietu profili. Dzięki bardzo ciekawej optyce profili charakteryzującej się dużym zachodzeniem skrzydła na ościeżnicę uzyskano większe powierzchnie przeszkleń, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń, jak również dzięki odpowiednim szybom dodatkowe bierne zyski cieplne. To idealne rozwiązanie do projektowania przepełnionych światłem elewacji budynków, jak również dla renowacji, gdzie często na skutek wymiany okien zmniejsza się również powierzchnia przeszklenia.


Okna energeto® - przewaga dzięki innowacji

Bardzo niska przenikalność cieplna jest bez wątpienia najważniejszą i podstawową właściwością systemów okiennych energeto®, które bez wątpienia są najbardziej śmiałą koncepcją okienną ostatnich lat, opartą o trzy jednocześnie realizowane założenia:

  • Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i zastąpienie ich wkładkami termoplastycznymi z domieszką włókien szklanych
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside" (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych pianą poliuretanową w technologii "foam inside".Okna energeto® - energooszczędność w standardzie

Dzięki wprowadzonym innowacjom systemy energeto®, już w standardowym rozwiązaniu, posiadają o ponad 40 % lepsze właściwości cieplne od standardowo stosowanych obecnie profili okiennych. Tym samym już przy standardowych pakietach szyb możliwe jest wykonanie okien do domów energooszczędnych, a przy zastosowaniu pakietów trzyszybowych również okien w standardzie domów pasywnych. Innowacje wprowadzone w systemach energeto® pozwalają przy tym na znaczne ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników. Dzięki wyeliminowaniu wzmocnień stalowych mostki termiczne zostały zlikwidowane a współczynnik przenikania ciepła profili wynosi Uf=1,0 W/m2K. Warto podkreślić, że parametry te udało się uzyskać już przy standardowej głębokości zabudowy profili, która wynosi 70 mm.


Zadbaliśmy przy tym, by poza doskonałymi właściwościami cieplnymi okna
energeto® zapewniły Państwu również komfort w zakresie izolacyjności akustycznej, jak też podwyższonej odporności na włamanie.energeto® "foam inside" - ciepłe jeszcze cieplejsze

Systemy energeto®, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie tzw. okien pasywnych [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ? 0,8 W/(m2*K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2*K). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej, czyli technologii "foam inside", polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór profili materiałem izolacyjnym. Dzięki wprowadzeniu do komór profili specjalnej pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwane niezwykle korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła. Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,82 W/m2K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 /foam inside certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.Okna energeto® to nie tylko energooszczędność, ale też wyjątkowy design


Dla serii systemów energeto® oferujemy optymalny asortyment folii dekoracyjnych w różnych kolorach. Są to folie z zastosowaniem innowacyjnej technologii cool-colors, która gwarantuje ulepszone właściwości użytkowe oraz dłuższą trwałość powierzchni. Dekory cool-colors posiadają specjalne opatentowane pigmenty, zmniejszające absorpcję ciepła powierzchni laminowanych systemów okiennych, które narażone są bardziej na nagrzewanie i działanie czynników atmosferycznych. Pozwala to na optymalne powiązanie funkcjonalności oraz designu, a projektantom i inwestorom umożliwia realizację indywidualnych życzeń. Rozszerzenie programu dekorów w systemie energeto® uwzględnia nowe trendy i wymogi wszystkich rynków. Dostępne dla każdego systemu nakładki aluminiowe dodatkowo zwielokrotniają liczbę możliwych wariantów kolorystycznych, pozwalając na uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL.